Освіта Броварщини є складовою загальнодержавної освітньої системи. Вона охоплює дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади освіти. Керівництво функціонуванням і розвитком системи районної освіти здійснює відділ освіти через навчальні заклади.

Мета розвитку освіти Броварщини – формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави, району.

Вирішення першочергових завдань передбачає:

· модернізацію освіти району на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів району;
· створення належних умов для функціонування системи освіти району;
· забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї;
· здійснення комплексної інформатизації освіти району;
· сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї;
· забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків;
· запровадження моніторингу якості системи освіти району;
· модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Мережа дошкільних навчальних закладів району охоплює 14 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, 5навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в яких виховується 2186 дітей дошкільного віку.

У Броварському районі проживає 4681дитина віком від 0 до 6-ти років. Дошкільною освітою у селищах міського типу охоплено 35%дітей, у селах – 51%.

Дошкільні заклади району працюють з середньою наповнюваністю 132дітей на 100місць. Найбільш перевантажені дошкільні заклади в смт Велика Димерка (231 дітей на 135 місць), смт Калинівка (166 дітей на 121 місць), с.Требухів (213 дітей на 117 місць), с.Княжичі (210 дітей на 116 місць), с.Гоголів (169 дітей на 97 місць), с.Богданівка (118 дітей на 65 місць).

Найбільші черги створились в смтВелика Димерка (280 чол.), смтКалинівка (185 чол.), с.Княжичі (104 чол.), с.Требухів (172 чол.), с.Богданівна (122 чол.), с. Гоголів (121 чол).

Із числа дітей старшого дошкільного віку у ДНЗ району дошкільну освіту здобуває 98,5%, 50 дітей здобувають дошкільну освіту в інших навчальних закладах. Охоплено дошкільною освітою дітей переселенців та дітей батьки, яких перебувають у зоні АТО.

Додаткові освітні послуги надаються лише в 2-х дошкільних закладах (ДНЗ «Сонячний» Літківської с/р, ДНЗ «Ромашка» Требухівської с/р), де працюють групи художньо-естетичного спрямування.

Організація харчування в дошкільних закладах проводиться відповідно чинних нормативно-правових актів. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірах, визначених рішенням сільських та селищних рад.

Середня вартість одного дня харчування становить 32,73 грн. Норми харчування виконуються на 98%.

Загальна середня освіта у Броварському районі представлена 19 загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, зокрема: школи I-ІІ ступеня – 1; школи I-ІІІ ступенів - 12, навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» -5, середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» - 1, навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» -1 та районна вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання – 1 та опорний навчальний заклад – Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Шкіл, які навчаються у другу зміну немає. Також функціонує дитячий будинок «Надія», де виховується та проживає на сьогодні24 дітей соціально-захищеної категорії.

До денних загальноосвітніх навчальних закладів району зараховано 7024 учнів. Разом з Броварською районною вечірньою школою ІІ-ІІІ ступенів освіту здобувають 7332 дітей.

Середня наповнюваність класів у навчальних закладах району становить 20,6 учень. Найбільша наповнюваність класів учнями у Великодимерському СЗОНВК – 27,2 учнів, у Княжицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 25,4 учнів, а найменша - у Світильнянському НВК – 8,6 учнів та Рожнівському НВК – 9,4 учні.

У 19 навчальних закладах району навчально-виховний процес забезпечують 28 навчально-комп’ютерних класів, у яких налічується 465 комп’ютерів, з них 316 (68%) підключені до мережі Інтернет. Крім того для здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах використовують 63 ноутбуки та 1 планшет.

Всі учні 1-4 класів, сироти та позбавлені батьківського піклування, учні з малозабезпечених сімей, 5% учнів від учнів 5—11-х класів 100% охоплені безкоштовним гарячим харчуванням. В цілому всіма видами харчування в навчальних закладах району охоплено 3714 учні (53%).

Необхідною умовою доступу дітей до якісної освіти є забезпечення організованого підвезення учнів до навчальних закладів.

У Броварському районі налічується 1264 учні та 112 вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвозу до школи. За програмою «Шкільний автобус» підвозиться 581 учнів та 29 вчителів та 574 учнів і 53 вчителів перевозиться найманим/орендованим транспортом. Парк шкільних автобусів налічує 7 одиниць. Не вирішеною проблемою залишається підвезення учнів до Літківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (45 учнів проживає на території обслужування навчальним закладом). Заплановано закупівлю шкільного автобуса у зазначений навчальний заклад.

Протягом 2016-2017 навчального року в навчальних закладах здійснюється допрофільна підготовка учнів 8-9 класів шляхом поглибленого вивчення предметів, введення курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи, тощо. Поглиблене вивчення окремих предметів у 2016-2017 н.р. здійснювали: Тарасівський НВВК (хімія), Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст. (українська мова, хімія, географія), Плосківське НВО (математика), В.Димерський СЗО НВК (українська мова, історія), Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст. (українська мова, хімія), Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. (біологія).. Ним охоплено 492учнів (19класів) або 65 % від загальної кількості учнів 8-9 класів.

Профільне навчання запроваджено у 9 навчальних закладах району: Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст.(філологічний профіль), Русанівський НВК (філологічний профіль), Літківська ЗОШ І-ІІІ ст. (філологічний профіль), Требухівська ЗОШ І-ІІІ ст. (філологічний профіль), Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. (філологічний профіль), Зазимський НВК (інформаційно-технологічний профіль), В.Димерський СЗО НВКУ (фізико-математичний, філологічний, історичний профілі), Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст.(економічний, філологічний профілі), Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. (філологічний, екологічний профілі). Ним охоплено 279 учнів (17 класів) або 82 % від загальної кількості старшокласників. За природничо-математичним напрямом здійснюють підготовку 3 заклади, за суспільно-гуманітарним – 2,філологічним – 8, технологічним - 1заклад.

На базі всіх навчальних закладів району в межах штатних розписів відкрито 128 гуртків, в яких займається 1920 учнів.

В районі створено систему соціального захисту дітей та молоді з особливими освітніми потребами. На сьогодні загальна кількість дітей з особливими потребами від 0-х до 18 років в Броварському районі становить 366 осіб, з них шкільного віку - 321, дошкільного віку – 45. У загальноосвітніх навчальних закладах навчається 230 дитина. Дітей-інвалідів в районі - 231, з них 197 дітей - шкільного віку, 34дитина – дошкільного віку. У загальноосвітніх навчальних закладах району за місцем проживання навчається 130 дитина-інвалід, в інтернатах – 24, в інших навчальних закладах – 41, не підлягають навчанню – 26 дітей.

Інклюзивну загальну середню освіту впроваджують Богданівська ЗОШ, Гоголівська ЗОШ І-ІІ ст., Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст., Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст., Світильнянський НВК, Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст., Літківська ЗОШ І-ІІІ ст.. Всього інклюзивним навчанням охоплено 19 вихованців. З 01.09.2017 року запланова впровадження інклюзивного навчання в опорному навчальному закладі Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Світильнянському та Рожнівському НВК.

У 2016 році, відповідно до районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей, у 19 навчальних закладах організовано роботу пришкільних таборів, де відпочило1172 дітей.

Кількість залучених дітей до відпочинку та оздоровлення становить 4149 чол., що складає 63%. На 2017 рік заплановано оздоровити не менше 70% дітей Броварського району.

Позашкільна освіта Броварського району представлена двома позашкільними навчальними закладами - Броварським районним Центром дитячої та юнацької творчості та Броварським районним Центром патріотичного виховання учнівської молоді.

Загалом у КЗ БРР «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» працює 48 груп, у яких займається 950 вихованців.

У 2016-2017 навчальному році у Броварському районному ЦДЮТ розпочали свою роботу 57 гуртків, де займається 1746 вихованців за такими напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний.

Пріоритетними напрямками роботи щодо розвитку освіти Броварського району у 2017 році є:

1. Створення і забезпечення рівних умов для здобуття доступної та якісної освіти; розвиток широкої мережі навчальних закладів різних типів та форм власності; забезпечення захисту конституційних прав учнів та вихованців і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, зокрема дітьми п'ятирічного віку; забезпечення різнобічного розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду, забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,

2. Організація і впровадження в практику начальних закладів наукова-дослідної та дослідно-експериментальної роботи (різних рівнів).

3. Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращення експлуатаційних та енергозберігаючих показників, доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та меблями, заміна непридатного до експлуатації обладнання та меблів; забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних норм та вимог, облаштування в школах, там де потрібно, внутрішніх санітарних вузлів.

Основні заходи спрямовані на розвиток системи освіти Броварського району у 2017 році:

- збільшення класів (груп) з поглибленим і профільним вивченням базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (за освітніми запитами батьків та учнів закладів);
- збільшення класів (груп) з інклюзивним навчанням (у всіх навчальних закладах – відповідно до потреб вихованців). З 01.09.2017 року заплановано впровадження інклюзивного навчання в опорному навчальному закладі Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Світильнянському та Рожнівському НВК;
- створення спеціалізованого загальноосвітнього начального закладу з поглибленим вивченням окремих предметів (як претенденти – Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, В.Димерський СЗО НВК);
· забезпечити доступність до приміщень навчальних закладів району шляхом улаштування пандусів згідно ДБН – орієнтовно, 720 тис. грн.;
-· охопити безкоштовним оздоровленням обдарованих дітей – орієнтовно, 760 тис. грн..
- налагодження зв’язків з ВНЗ для залучення наукового потенціалу, творчих організацій до роботи із здібними та обдарованими дітьми (укласти угоди про співпрацю);
- організації перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами, орендованим та найманим транспортом до місця навчання і в зворотньому напрямку (забезпечення за рахунок різних, незаборонених законодавством джерел фінансування, придбання двох нових шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогів до навчальних закладів – Літківська ЗОШ, Калинівська ЗОШ) та забезпечення паливно-мастильними матеріалами шкільні автобуси – орієнтовно, 1 млн.160 тис.грн.;
-· оснащення закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами (планується закупити 10 НКК у навчальні заклади: Бобрицька ЗОШ І-ІІІ ст., Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст., В. Димерськкий СЗО НВК, Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Плосківське НВО, Пограбська ЗОШ І-ІІІ ст., Рожнівський НВК, Русанівський НВК, Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст., Світильнянський НВК), всього на суму – орієнтовно 460 тис. грн..;
-· виплата стипендій Броварської районної державної адміністрації учням-переможцям та призерам Всеукраїнських та Міжнародних предметних олімпіад, конкурсів, змагань фестивалів та вчителям, які їх підготували – 1 орієнтовно, 500 тис. грн.;
-· забезпечити навчальні заклади району (Калинівська ЗОШ, В.Димерський СЗО, НВК, Зазимський НВК, Требухівська ЗОШ) відповідно до вибраних профілів сучасними навчальними кабінетами – орієнтовно, 750 тис.грн.;
-· завершити будівництво та введення в експлуатацію дошкільних закладів в смт Велика Димерка (орієнтовно, 25 млн. грн.) та с. Зазим’я (орієнтовно, 7 млн. грн.);
-· за рахунок місцевих бюджетів, інших незаборонених законодавством джерел фінансування, завершити оформлення для навчальних закладів району Державних актів на право користування земельними ділянками та Свідоцтв на право власності будівель – орієнтовно, 300 тис. грн.;
- заміна віконних блоків на металопластикові у закладах освіти району (Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст., В. Димерськкий СЗО НВК, Требухівська ЗОШ І-ІІІ ст., Шевченківскька ЗОШ І-ІІІ ст., Світильнянський НВК., Русанівський НВК, Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст., Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Тарасівський НВК, Зазимський НВК) відповідно до проектно-кошторисної документації – орієнтовно, 1 496 008,0 грн..;
- заміни та оновлення шкільних меблів у навчальних закладах: В.Димерськкий СЗО НВК, Шевченківскька ЗОШ І-ІІІ ст., Тарасівський НВК, Зазимський НВК, Красилівська ЗОШ – орієнтовно, 350 тис. грн..;
- здійснення ремонтно-будівельних робіт: Княжицька ЗОШ (капітальний ремонт підвального приміщення); Шевченківська ЗОШ (ремонт покрівлі), Руднянська ЗОШ (капітальний ремонт приміщень), Калинівська ЗОШ (ремонт кабінетів), Літківська ЗОШ (ремонт приміщень), Красилівська ЗОШ (ремонт підвального приміщення) – орієнтовно, 1 500 тис грн.;
- придбання обладнання для їдалень в Погребську, Калинівську, Требухівську, Гоголівську ЗОШ І-ІІІ ст, Великодимерський НВК, Русанівський НВК – орієнтовно, 931,1 тис. грн..;
- реконструкції автономних міні-котелень закладів освіти району: Бобрицька ЗОШ, ОНЗ Гоголівська ЗОШ, Красилівська ЗОШ, Тарасівський НВК, Шевченківська ЗОШ, Руднянська ЗОШ - орієнтовно, 300 тис. грн..;
- завершити облаштування навчальних закладів системами водоочищення - орієнтовно, 1 852 тис. грн.;
- провести енергоаудит у 5 навчальних закладах: Пухівська ЗОШ, Бобрицька ЗОШ, Плосківський НВО, Калинівська ЗОШ (орієнтовно, 219,6 тис. грн..);;
- здійснити поточний ремонт системи водовідведення та відмостки Тарасівського НВК – орієнтовно, 370 тис. грн..

У 2017 році з районного бюджету заплановано фінансування заходів Програми розвитку освіти Броварського району на суму, орієнтовно 11190,7 тис. грн., виконання яких дозволить значно поліпшити ситуацію в освіті Броварського району.

Кошти на придбання шкільних автобусів, комп’ютерної техніки, шкільних меблів, обладнання для предметних кабінетів та на інші видатки для закладів освіти Броварського району передбачені районними цільовими програмами, видатками місцевих бюджетів і шляхом залучення спонсорських коштів та інших коштів, не заборонених законодавством. Зокрема:

Назва програми Ким затверджена Обсяги фінансування на 2017 рік, тис грн
Програма розвитку системи освіти Броварського району на 2015-2017 роки Рішення Броварської районної ради від 24 вересня 2015 року № 839-52-VІ 11 190,7
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2017 рік Рішення Броварської районної ради від 17 листопада 2016 року № 219-19-VІІ 1242,80
Програма організації харчування учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів Броварського району на 2017 рік Рішення Броварської районної ради від 15 грудня 2016 року №248-20 позач.-VІІ 16271,85
Районна програма «Шкільний автобус» на 2015-2017 роки Рішення сесії Броварської районної ради від 24 вересня 2015 року № 838-52-VІ 1060,00
Програма правової освіти населення Броварського району на 2015-2018 роки Рішення Броварської районної ради від 26 лютого 2015 року № 750-46-VІ 92,00
Районна програма енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарства та технічного переоснащення теплового господарства населених пунктів Броварського району на 2014 – 2017 роки Рішення Броварської районної ради від 25 грудня 2014 року № 725-43-VI 2972,08
Районна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2015-2017 роки Рішення Броварської районної ради від 24 вересня 2105 року № 844-52-VІ 350,00
Програма підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Броварському районі на 2017 рік Рішення Броварської районної ради від 23 березня 2017 року № 290-25-VІІ 55,00

123

Кiлькiсть переглядiв: 470

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.