/Files/images/ВідділОсвіти2.jpg

Ми раді Вас вітати на офіційному web-сайті
відділу освіти Броварської районної державної адміністрації!

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства, стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.

За останні роки здійснено низку заходів щодо реалізації ідей і положеньНаціональної доктрини розвитку освіти, щодо реформування освіти, підвищення її якості, доступності та конкурентоспроможності. Модернізовано зміст та вдосконалено організацію всіх ланок освіти, здійснено організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, профільного навчання в старшій школі, триває забезпечення закладів освіти сучасними навчальними комп'ютерними комплексами, підключення їх до мережі Інтернет.

У непростих демографічних і соціально-економічних умовах здійснюється модернізація мережі закладів освіти з метою більш ефективного використання їх матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти.

Актуальними є реалізація в освітніх програмах ідеї посилення ролі сім'ї у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин учнів на освітній процес.

Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян.

Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання соціальних проблем суспільства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.

Система освіти Броварського району

Станом на 01.09.2017 року у Броварському районі проживає 4984 дітей віком від 0 до 6-ти років та 8330 дітей віком від 6 до 18-ти років.

Мережа дошкільних навчальних закладів району охоплює 13 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, 5 навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», 2 навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в яких у 91 групі виховується 2292 дитини дошкільного віку.

До закладів загальної середньої освіти району з 01.09.2017 року зараховано відповідно 7299 учнів. Разом з районною вечірньою школою ІІ-ІІІ ступенів освіту здобуватимуть 7605 дітей (без Калитянської ОТГ). Загальна середня освіта у Броварському районі представлена 20 закладами освіти комунальної форми власності, (без Калитянської ОТГ), з них:

- школи I-ІІІ ступенів - 11, де навчається 4259 учні;

- навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 2 (Великодимерське та Плосківське НВО), де навчається 1529 учнів;

- навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 4, де навчається 896 учнів;

- навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 1 (Рожнівський НВК), де навчається 91 дітей;

- опорний навчальний заклад Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст. та її філія Гоголівська ЗОШ І-ІІ ступенів - 1, де навчається 525 учня;

- районна вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання – 1, де навчається 306 учнів.

Мережа закладів позашкільної освіти представлена комунальними закладами Броварської районної ради "Центр дитячохї та юнацької творчості" та "Центр патріотичного виховання".

Пріоритетні завдання і цілі

Мета розвитку системи освіти Броварського району полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина району, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Пріоритетними напрямами розвитку системи освіти в Броварському районі є:

- збереження та розширення існуючої мережі закладів освіти;

- створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, створення закладів освіти різних типів і форм власності;

- особистісна орієнтація освіти, формування ключових компетентностей школярів;

- створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами;

- розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, впровадження різних профілів та форм її здобуття;

- розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;

- розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

- створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти району.

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.