Основні показники соціально-економічного розвитку району
№ п/п Економічні показники Од. виміру Станом на В % до 2016 року
01.10. 2016 р. 01.10. 2017 р.
1. Кількість дітей віком від 0 до 5 років дітей 4681 4984 +6%
2. Кількість дітей віком від 6 до 18 років дітей 7690 8330 +8%
3. Кількість загальноосвітніх шкіл шкіл 20 20 100%
4. - в них класів класів 340 351 +3%
5. - в яких навчається учнів учнів 7024 7299 +4%
6. - кількість груп подовженого дня груп 54 54 100%
7. - відвідує дітей дітей 1546 1636 +7%
8. Кількість дошкільних закладів (в т.ч. НВК, НВО) закладів 20 21 +5%
9. - в них діє груп груп 83 91 +10%
10. - відвідує дітей дітей 2186 2292 +5%
11. Всього оздоровлено дітей дітей 4004 4800 +19%
12. На ці цілі використано коштів тис.грн. 202,3 572,6 +183%
13. Охоплено гарячим харчування дітей 4152 4331 +4%
14. На ці цілі заплановано коштів тис.грн. 15 487.5 16271,9 +5%
15. Працює шкільних автобусів шт. 6 7 +16%
16. Всього підвозиться дітей дітей 978 1037 +6%
17. Забезпеченість підручниками % 91% 98% +8%
18. Функціонує комп'ютерних класів класів 24 28 +16%
19. Гуртків при ЗНЗ груп 114 116 +1%
20. В них займається вихованців учнів 1 730 1 919 +11%
21. Передбачено проведення поточних ремонтних робіт тис.грн. 11 190,075
22. Фактично проведено за рахунок бюджетних коштів тис.грн. 9506,3
23. Всього працює педагогічних працівників в ЗНЗ / ДНЗ чол. 649 172 651 197 +1% +14%
24. Наявність вакантних посад чол. 8 4 50%
25. Підвищено кваліфікацію педагогів 214 147 69%
26. Переможців обласних олімпіад, конкурсів Чол. 43 49 +8%
27. Забезпеченість сфери освіти коштами передбачених бюджетом тис. грн. 44 160,70 85 460,48 ?
28. заробітна плата (2110) тис. грн. 30430,0 58572,8 +92%
29. нарахування на оплату праці (2120) тис. грн. 6705,4 12908,1 +92%
30. предмети, матеріали, обладнання (2210) тис. грн. 879,5 1933,5 +119%
31. медикаменти (2220) тис. грн. 0,1 15,88 +15780%
32. оплата послуг (2240) тис. грн. 991,8 4507,1 +354%
33. видатки на відрядження (2250) тис. грн. 0,8 76,9 +9512%
34. енергоносії та оплата комунальних послуг (2270) тис. грн. 4918,7 6818,6 +38%
35. інші поточні видатки (2800) тис. грн. 10,5 1,4 -86%
36. інші виплати населенню (2280) тис. грн. 223,9 626,2 +179%

Черговим етапом забезпечення виконання Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2015-2017 роки – реалізовано такими заходами:

- збільшено кількість класів (груп) з поглибленим і профільним вивченням базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (за освітніми запитами батьків та учнів навчальних закладів);
- збільшено кількість класів (груп) з інклюзивним навчанням (у всіх навчальних закладах – відповідно до потреб вихованців);
· охоплено безкоштовним оздоровленням талановитих та обдарованих дітей;
- укладено угоди про співпрацю із вищими навчальними закладами для залучення наукового потенціалу, творчих організацій до роботи із здібними та обдарованими дітьми;
- організовано перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами, орендованим та найманим транспортом до місця навчання і в зворотньому напрямку;
- оснащення закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами;
-· забезпечено навчальні заклади району (Калинівська ЗОШ, Великодимерський СЗО НВК, Зазимський НВК, Требухівська ЗОШ) відповідно до вибраних профілів сучасними навчальними кабінетами;
-· створено 140 додаткових місць у дошкільних навчальних закладах (розпочато роботу новоствореного дошкільного навчального закладу «Барвінок» Великодимерської селищної ради на 110 місць та відкрито додаткову групу на 30 місць у дошкільному навчальному закладі «Десняночка» Пухівської сільської ради;
-· завершується оформлення для навчальних закладів району Державних актів на право користування земельними ділянками та Свідоцтв на право власності будівель;
- оновлено шкільні меблі у навчальних закладах району;
-· здійснено комплекс ремонтно-будівельних робіт:для забезпечення комфортний і безпечних умов у всіх закладах освіти Броварського району;
- придбано обладнання для шкільних їдалень;
- облаштовано навчальні заклади системами водоочищення;
§ проведено енергоаудиту у навчальних закладах: району;

§ проведено енергоаудиту у навчальних закладах: району;

У 2017 році з районного бюджету здійснювалось фінансування заходів Програми розвитку освіти Броварського району на 2015-2017 роки у сумі близько 11 190,075 тис. гривень.

Дошкільна освіта

В районі проживає 4984 дітей віком від 0 до 6-ти років. Мережа дошкільних навчальних закладів району охоплює 13 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності, 5 навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», 2 навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в яких виховується 2292 дітей дошкільного віку.

Дошкільні заклади району працюють з середньою наповнюваністю 1,32 дітей на місце або 26 дітей на групу. Найбільш перевантажені дошкільні заклади в .Требухів (213 дітей на 117 місць – 1,99 на місце), с.Княжичі (210 дітей на 116 місць – 1,81 на місце), с.Богданівка (118 дітей на 65 місць – 1,81 на місце)с.Гоголів (169 дітей на 97 місць – 1,74 на місце), смт Велика Димерка (231 дітей на 135 місць – 1,71 на місце), смт Калинівка (166 дітей на 121 місць – 1,37 на місце),.

Найбільші черги створились в смтВелика Димерка (170 чол.), смтКалинівка (185 чол.), с.Княжичі (104 чол.), с.Требухів (172 чол.), с.Богданівна (122 чол.), с. Гоголів (121 чол).

Із числа дітей старшого дошкільного віку у ДНЗ району дошкільну освіту здобуває 95.5%, 16 дітей здобувають дошкільну освіту в інших навчальних закладах. Охоплено дошкільною освітою дітей переселенців та дітей батьки, яких перебувають у зоні АТО.

Стан матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічний стан дошкільних закладів відповідає нормативним вимогам. Рівень укомплектованості меблями та обладнанням, в основному, відповідає Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчальних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах (85%).

Кількість комп’ютерів у всіх дошкільних закладах складає – 32 одиниці, з них підключено до мережі Інтернет – 20 одиниць. Web-сайти мають 14 дошкільних закладів.

Навчально-виховний процес у дошкільних закладах району забезпечують 197 педагогічних працівників. З них 19 мають вищу кваліфікаційну категорію, 19 першу категорія, 25 – працівників мають ІІ кваліфікаційну категорію, 2 вихователів мають звання «вихователь-методист», 3 вихователі – «старший вихователь».

У дошкільних закладах працюють 125 вихователів, 11 вихователів-методистів, 9 інструкторів з фізкультури, 4 вчителі-логопеди, 19 музичних керівників. У штатні розписи дошкільних закладів введені посади психологів (у 14 ДНЗ).

Для покращення стану забезпечення дошкільних закладів спеціалістами-фахівцями, проводиться робота щодо підтримки працюючих педагогів у напрямку здобуття вищої освіти. У 2017 році вищу фахову освіту здобувають 10 педагогічних працівників ДНЗ.

Організація харчування в дошкільних закладах проводиться відповідно чинних нормативно-правових актів. Рішенням Броварської районної ради від 14.01.2016 № 66-7 позач.-VII було рекомендовано сільським та селищним головам встановити плату за харчування в дошкільних закладах у розмірі 50% - за рахунок місцевого бюджету та 50 % - за рахунок батьківських коштів. Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах". 25 дітей, батьки яких є учасниками АТО, в дошкільних навчальних закладах району харчуються безкоштовно за рахунок коштів місцевих бюджетів. Середня вартість одного дня харчування становить 43,66 грн. (32,73 грн. у 2016 році). Норми харчування виконуються на 98%.

Загальна середня освіта

Загальна середня освіта у Броварському районі представлена 20 загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності: школи I-ІІІ ступенів - 12, навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 5, навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» - 2 та районна вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання - 1. Шкіл, які навчаються у другу зміну немає. Також функціонує дитячий будинок «Надія», де виховується та проживає 12 дітей соціально-захищеної категорії.

Відповідно до розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 31.07.2017р. №716 «Про реорганізацію Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу» були здійснені організаційні заходи щодо реорганізації зазначеного закладу у Великодимерське навчально-виховне об'єднання, шляхом приєднання двох дошкільних навчальних закладів «Журавлик» та «Барвінок» Великодимерської селищної ради.

З метою забезпечення довгострокового планування розвитку Броварського району, формування системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині, з урахуванням ефективного використання наявних ресурсів, відділ освіти Броварської районної державної адміністрації на сьогодні працює над розробкою оновленням Плану створення освітніх округів та модернізацією мережі навчальних закладів Броварського району на 2017-2018 роки.

На початок 2017-2018 навчального року до загальноосвітніх навчальних закладів району зараховано 7299 учнів і разом з учнями Броварської вечірньої школи становить 7605.

Середня наповнюваність класів у навчальних закладах району становить 21 учень. Найбільша наповнюваність класів учнями у Великодимерському СЗОНВК – 27,2 учнів, у Княжицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – 25,4 учнів, а найменша - у Світильнянському НВК – 8,6 учнів та Рожнівському НВК – 9,4 учні.

Закриття, пониження ступеня навчальних закладів – не передбачається.

Шкіл, які навчаються у другу зміну немає.

17 бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені комп’ютерною технікою, з них до мережі Інтернет підключені бібліотеки 12 навчальних закладів. Створено сайти 6 шкільних бібліотек та сторінки бібліотекаря на 14 сайтах загальноосвітніх навчальних закладів.

Станом на 01.10.2017 року загальноосвітні навчальні заклади району забезпечені підручниками на 98%.

У 19 навчальних закладах району навчально-виховний процес забезпечують 28 навчально-комп’ютерних класів, у яких налічується 465 комп’ютерів, з них 316 (68%) підключені до мережі Інтернет. Крім того для здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах використовують 63 ноутбуки та 1 планшет, 55 мультимедійних комплексів різної комплектації (TV+ПК, проектор+ПК тощо), 32 навчальні комп’ютерні комплекси, у яких налічується 322 комп’ютери.

Для забезпечення викладання предметів інваріантної частини навчальних планів на належному рівні у загальноосвітніх закладах Броварського району функціонують предметні кабінети: математики (22), фізики (23), Хімії (21), Біології (15), географії (15), історії (15), української мови та літератури (25), інших мов та літератур (14), іноземної мови (27), Захисту Вітчизни (4).

На сьогоднішній день потреба у навчальних кабінетах природничо-математичного спрямування становить – 19 кабінетів.

На кошти програми соціально-економічного розвитку Броварського району, через відкриті публічні електронні закупівлі (електронна система «Прозоро»), було додатково придбано 17 ПК у складі:

- 3+1 мультимедійних комплексів (135 тис грн + 38 тис грн);

- 8 проекторів (120 тис грн);

- 3 ноутбука в Літківську ЗОШ (42 тис грн);

- 10 ноутбуків у Світильнянський НВК (111 тис грн).

- 3 предметні кабінети до Требухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (кабінет математики, 159,8 тис грн), Великодимерського СЗО НВК (кабінет математики, 148,3 тис грн) та Зазимського НВК (кабінет географії, 147,8 тис грн).

Важливою складовою інформаційного простору регіону є створення та функціонування веб-сайтів: 20-веб-сайтів у загальноосвітніх навчальних закладах, 2 веб-сайтів у позашкільних навчальних закладах, функціонування та оновлення яких здійснюватиметься і в 2017/2018 н.р.

Всі учні 1-4 класів, сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, учні з малозабезпечених сімей 100% охоплені гарячим харчуванням.Учні, які відвідували ГПД та учні 5-11 класів, які не включені до числа пільгових категорій харчуються за батьківські кошти. В цілому всіма видами харчування в навчальних закладах району охоплено 4017 учнів (53%).

Необхідною умовою доступу дітей до якісної освіти є забезпечення організованого підвезення учнів до навчальних закладів. На початок 2017-2018 н.р. до навчальних закладів і в зворотньому напрямку щодня потребують підвезення 1137 учнів, підвозиться - 789 дітей та 57 педагогічних працівників: за програмою «Шкільний автобус» - 459 учнів.

Важливою складовою проекту «Обдарована дитина» є допрофільна підготовка учнів 8-9 класів шляхом поглибленого вивчення предметів, введення курсів за вибором, профільної орієнтації, інформаційної роботи, тощо.

Допрофільне навчання та поглиблене вивчення предметів у 2017-2018 н.р. заплановано запровадити у 9 закладах (15 класів).

Профільне навчання заплановано запровадити у 12-и навчальних закладах району. За природничо-математичним напрямом здійснюватимуть підготовку 6 закладів, за суспільно-гуманітарним – 1, за технологічним – 1, за філологічним– 8 закладів.

У Броварському районі забезпечується соціальний захист дітей з порушеннями психофізичного розвитку та дітей які мають особливі освітні потреби, створюються у навчальних закладах відповідні умови навчання і виховання.

На сьогодні загальна кількість дітей з особливими потребами від 0-х до 18 років у Броварському районі становить 318 осіб, з них шкільного віку - 273, дошкільного віку – 45.

Дітей-інвалідів у районі - 231, з них 197 дітей - шкільного віку, 41 дітей – дошкільного віку. У загальноосвітніх навчальних закладах району за місцем проживання навчається 130 дітей-інвалідів. В інтернатах – 24 дитини із особливими потребами, в інших навчальних закладах – 41, не підлягають навчанню – 26 дітей. Із числа дітей які навчаються в інтернатного типу закладах освіти

Кількість учнів з особливостями психофізичного розвитку для яких організовано індивідуальну форму навчання становить 55 чоловік. Крім того, за рішенням ЛКК: 2 – тимчасово за станом здоров’я.

Кількість дітей з порушенням опорно-рухового апарату становить 17 чоловік. З них 5 дошкільного віку та 12 шкільного віку.

Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, у районі працює 5 логопедичних пунктів, розміщених в селі Требухів ( ЗОШ І-ІІІ ст.), смт. Калинівка (ЗОШ І-ІІІ ст.), та районному відділі освіти. Протягом року працювали 3 консультаційні пункти в селах Княжичі (ЗОШ І-ІІІ ст.) та Гоголів (ДНЗ).

Відкрито 4 логопедичні групи: ДНЗ «Журавлик» Великодимерської с/ради, ДНЗ «Сонечко» Калинівської с/ради, ДНЗ «Вишенька» Княжицької с/ради та ДНЗ «Ромашка» Требухівської с/ради.

У районі працює 7 вчителів-логопедів із вищою дефектологічною освітою. За ними раціонально закріплені школи і дошкільні заклади району.

Інклюзивну загальну середню освіту у 2016-2017 році впроваджують 5 навчальних закладів. Всього інклюзивним навчанням охоплено 19 вихованців. У 2017 році розроблено районну Програму інклюзивного навчання на 2017-2019 роки.

Відповідно до Положення Про психологічну службу системи освіти України у Броварському районі функціонує психологічна служба. Відсоток забезпечення закладів освіти практичними психологами становить 95%; соціальними педагогами – 98,8%.

З метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей району відділом освіти Броварської районної адміністрації спільно з місцевими органами виконавчої влади, проведено необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2017 року.

Станом на 01.10.17 р. кількість залучених дітей до відпочинку та оздоровлення становить 4800 чол., що складає 65 %.

Хід оздоровлення дітей триває.

Позашкільна освіта

Позашкільна освіта Броварського району представлена двома позашкільними навчальними закладами - Броварським районним Центром патріотичного виховання та Центром дитячої та юнацької творчості.

У Броварському районному центрі патріотичного виховання працюють гуртки туристсько-краєзнавчого, фізкультурно-спортивного та дослідницько-експериментального напрямку – 37 груп в яких займається 1035 вихованців.

Броварський районний Центр дитячої та юнацької творчості – є другим закладом, що забезпечує безперервний процес здобуття позашкільної освіти.

На початок 2017-2018 навчальний рік у Броварському районному ЦДЮТ розпочали свою роботу 63 гуртки, де займається 1987 вихованців за такими напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, військово-патріотичний, дослідницько-експериментальний, соціально-реабілітаційний.

Центр є ініціатором та організатором проведення районних конкурсів, виставок, оглядів, масових свят.

Кiлькiсть переглядiв: 923

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.